Terma Dan Syarat

Selamat datang ke Sinsheng TatTrading SDN. BHD.  kedai dalam talian laman web. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah ini berlaku untuk semua pengunjung dan pengguna Sinsheng TatTrading SDN. BHD.. Anda terikat dengan terma dan syarat ini sepanjang anda berada di sinshengtatonline.com.

 

Am

Kandungan terma dan syarat boleh berubah, dipindahkan atau dihapuskan pada bila-bila masa. Harap maklum bahawa Sinsheng TatTrading SDN. BHD. mempunyai hak untuk mengubah kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan undang-undang terma dan syarat ini, Sinsheng TatTrading SDN. BHD. akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

 

 

Kandungan & Hak Cipta Laman Web

Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk gambar, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Laman ini, dengan kata lain "Kandungan Laman" adalah hak cipta, tanda dagang, pakaian perdagangan dan / atau harta intelek lain yang dimiliki, dikendalikan atau dilesenkan oleh Sinsheng Tat Trading SDN. BHD.

 

Komen dan Maklum Balas

Semua komen dan maklum balas kepada sinshengtatonline.com akan kekal menjadi Sinsheng Tat Trading SDN. BHD.

 

Pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada komen yang dikirimkan ke sinshengtatonline.com yang akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, cap dagang, privasi hak peribadi atau hak lain. Selanjutnya, pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kasar, atau cabul yang dihantar ke laman web ini. Pengguna adalah satu-satunya yang bertanggungjawab untuk setiap isi komen yang dibuat.

 

Informasi Produk

Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada monitor pengguna.

 

Surat berita

Pengguna akan bersetuju bahawa Sinsheng Tat Trading SDN. BHD. boleh menghantar buletin mengenai berita / produk / promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

 

Ganti rugi

Pengguna akan bersetuju untuk membela, mengganti rugi dan menahan Sinsheng Tat Trading SDN. BHD. dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan Laman web oleh anda.

 

Pautan ke laman web lain

Sebarang pautan akses ke laman web pihak ketiga adalah risiko anda sendiri. sinshengtatonline.com tidak akan berkaitan atau terlibat dengan laman web seperti itu sekiranya kandungan / produk pengguna mengalami kerosakan atau kerugian mempunyai kaitan dengan laman web pihak ketiga.

 

Maklumat Ketidaktepatan

Dari semasa ke semasa, mungkin ada informasi tentang sinshengtatonline.com yang mengandungi kesalahan tipografi, ketidaktepatan, ketinggalan, yang mungkin berkaitan dengan keterangan produk, harga, ketersediaan dan isi artikel. Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan, perubahan atau penyuntingan maklumat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, kembalikan kepada kami dengan invois. Sila lihat "Dasar Pengembalian dan Pengembalian Wang".

 

Penamatan

Perjanjian ini berkesan melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau sinshengtatonline.com. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, sinshengtatonline.com juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan akan menolak akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.